Tarief der akten verricht door de gerchtsdeurwaarders in burgelijke en handelszaken

Samenvatting van de tarieven van het recht:
Klasse
RECHT
¾
¼
KOPIE
¾
¼
A
<125
21.01
15.76
5.25
4.20
3.15
1.05
B
<370
34.91
26.19
8.73
6.98
5.24
1.75
C
<620
48.87
36.65
12.22
9.77
7.33
2.44
D
<1860
55.87
41.90
13.97
11.17
8.38
2.79
E
<3720
69.83
52.37
17.46
13.97
10.47
3.49
F
<12400
83.73
62.80
20.93
16.75
12.56
4.19
G
<37200
97.74
73.30
24.43
19.55
14.66
4.89
H
>37200
125.65
94.24
31.41
25.13
18.85
6.28
I
Onbepaald Vredegerecht
41.92
31.44
10.48
8.38
6.29
2.10
J
Onbepaald in t algemeen
55.87
41.90
13.97
11.17
8.38
2.79
Indien ten laste van de Schatkist :
 Directe belastingen en gelijkgestelde taksenKlasse E
 Andere zakenKlasse D

Belangrijkste tarieven:
Aangifte van verkoop Beslagbericht Inlassing in de kranten Publiciteit voor aanplakbrieven   7.05
Aanmaning met dreiging <€ 125 14.37
Vanaf € 125 16.99
Kadastraal en hypothecair uittreksel Inschrijving en overschrijving en randmelding 14.06
Rolzetting in een ander arrondissement
Rechten briefwisseling en papierbehoeften
Raadpleging van het kaartenstelsel van beslaglegging
Neerlegging van verzoekschrift
PV ingevolge kantonnement
Neerlegging en opvraging Deposito- en Consignatiekas
PV verklaring derdebeslagene
Opzoeking en inlichtingen betreffende onverdeeldheid van onroerende goederen
Vernieuwing hypothecaire overschrijving
Bewijs van betaling wisselbrief
Getuige Vacatie per uur 6.54
De 1ste vacatie wordt geheel gerekend. De andere worden betaald per 1/2 uur naar rata van de bestede tijd.
Bewaker per dag   3.30
Politiecommissaris   6.54
Inningsrecht : 1% van de hoofdsom en intresten Minimum 11.48
Maximum 113.91
Lichting van uitgifte Niet gevolgd door betekening van een afschrift of uittreksel, Opzoeking en inlichtingen. 7.05
Opstellen van verzoekschrift – In ontvangstname van borgtocht bij hoger bod verkoop schip   28.01
Opstellen lastenkohier – PV van verklaring van lastgeving van toewijzing van een schip   41.92
Protestkosten Minimum 11.48
Maximum 56.95
Verplaatsing Ten indicatieve titel in 2008 € 8.83
Vervoer van getuige Ten indicatieve titel in 2008 € 4.42
Vacatie Per uur 19.57
Minimum 39.14
Wanneer de waarde van het geschil minder dan 37 € bedraagt, wordt het minimum verminderd tot 19.57
Elk begonnen uur is volledig verschuldigd  
Vacatie toepasselijk op elk exploot van betekening 11.33
Per rol geschreven tekst met de hand of getypt   6.54
Idem fotokopie of gedrukt Ieder gedeelte van een rol wordt ten volle aangerekend. 3.30
Uitgifte PV van verkoop per blad   6.54
Vertaling per rol   13.08

De gerechtelijke intresten :
VAN

TOT

 
01/01/1970 31/10/1974 6.5 %
01/11/1974 31/07/1981 8 %
01/08/1981 31/07/1985 12 %
01/08/1985 31/07/1986 10 %
01/08/1986 31/08/1996 8 %
01/09/1996 31/12/2006 7 %
     
01/01/2007   6%

Rechtsplegingvergoedingen :
Rechtsplegingvergoeding Tot € 249.99 Van € 250 tot € 619.99 Van € 620 tot € 2499.99 Vanaf de € 2500 Onroerend beslag op beslag op schip

Voorzitter van de Arbeidsrechtbank

37.20 37.20 37.20 74.35
Jeugdrechtbank
Arbeidsrechtbank
37.20 74.35 111.55 371.85
Vrederechter
Politierechtbank
Rechtbank van Eerste Aanleg
Rechtbank van Koophandel
Summiere rechtspleging
61.95 123.95 185.90 371.85
Arbeidshof 49.60 99.15 148.75 297.45
Hof van beroep 247.90 247.90 247.90 495.80

Voorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg
Voorzitter Rechtbank van Koophandel
Kortgeding
Beslagrechter

123.95 123.95 123.95 247.90 247.90


Diversen

Openbare verkoping :
3% op de eerste schijf van € 1250
2.5 % op de schijf van € 1250 tot € 2500
2 % op de schijf van € 2500 tot € 12400
1.5 % op de schijf van € 12400 tot € 18600
1 % op de schijf van € 18600 tot € 24800
0.5 % > 24800
Minimumrecht per dagprestatie 65,09

Inningsrecht op afkorting:

< 25 2.37
< 125 3.97
< 250 6.54
Bis € 495 11.48
Bis € 995 24.56
> € 995 32.54


Tarieven in strafzaken

Tarieven in strafzaken:
Forfait voor het origineel en de afschriften van dagvaardingen en betekeningen op hetzelfde adres. 21.96
Zijn niet inbegrepen in het forfait :
kosten voor hypothecaire vermeldingen, uitzonderlijke verzendingskosten bij betekeningen in het buitenland, kosten voor vertaling van stukken die bij de akte van betekening moeten worden gevoegd en vergoeding voor verplaatsing.
2.18
Verplaatsing
1.89
Verzet 29.28
 

©FX Informatique S.N.C. tous droits réservés